ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden Bruidsfotografie.

Bij het maken van een afspraak gaat het bruidspaar akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1: Fotograaf
Johnny Fotografie zal met professionele en reserve apparatuur de huwelijksreportage van het bruidspaar verzorgen.  Johnny Fotografie zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is.

Artikel 2: Uitvoering van de opdracht
1. Johnny Fotografie zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin hij gebruikelijk werkt.
2. Johnny Fotografie levert de beelden af in zijn eigen gehanteerde stijl.

Artikel 3: Aanbetaling
1. Johnny Fotografie vraagt bij reservering van de trouwdatum een aanbetaling van €300,00. Het restant bedrag dient uiterlijk drie weken voor de trouwdatum te zijn voldaan.
2. Als na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard.

3. JohnnyFotografie levert zijn producten nadat de betaling ontvangen is.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden
1. Alle bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.
2. Johnny Fotografie zal het verschuldigde bedrag in een factuur sturen naar het bruidspaar.
3. Het bruidspaar heeft een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 5: Producten en levering
1. Johnnyfotografie stuurt een dag na de bruiloft alvast 1-3 foto’s.
2. Johnnyfotografie Fotografie levert het aantal foto’s dat wat in het contract afgesproken is. Tenminste 300 per 8 uur fotografie.
3. Johnnyfotografie Fotografie levert zijn bestanden digitaal.
4. Johnnyfotografie Fotografie levert geen RAW-bestanden bestanden.
5. Johnnyfotografie Fotografie hanteert een geschatte levertijd van 4 weken.
6. Johnnyfotografie stelt het trouwalbum zelf samen in overleg met de klant.
7. Johnnyfotografie selecteert de beste foto’s en bewerkt in zijn eigen style en levert deze in kleur of zwart-wit bepaald door de fotograaf.

Artikel 6: Auteursrecht en privacy
1. Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij Johnny Fotografie. De foto’s mogen door het bruidspaar vrij worden gebruikt, in overleg voor commercieel gebruik. De foto’s beschikken geen watermerk wel dient bij online gebruik de naamsvermelding te worden gebruikt “Johnnyfotografie.nl, of naamsvermelding/taggen Johnny Rinsma Fotografie
2. De foto’s mogen niet extra bewerkt worden op kleur door het bruidspaar.
3. Johnny Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.

4. Het is niet toegestaan om printscreentjes te maken en te delen. Enkel het originele bestand zoals aangeleverd. Dit om de kwaliteit van het werk Johnnyfotografie behouden en te beschermen.

Artikel 7: Annulering en opschorting
1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Johnny Fotografie, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
2. Bij annuleren van de overeenkomst door het bruidspaar houd Johnny Fotografie de reserveringskosten van 300 euro.

Artikel 8: Ziekte
1. In geval van ernstige omstandigheden of ziekte waardoor Johnny Fotografie echt niet de opdracht zelf kan uitvoeren op de overeengekomen datum, zal ze een fotograaf sturen die in de zelfde stijl als haar werkt. Of indien gewenst het totale betaalde bedrag terugbetalen.

Artikel 9: Portretrecht
1. Johnny Fotografie houdt zich het recht de beelden te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, de website en weblog, portfolio, socialmedia en in drukwerk.
2. Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd.

Artikel 10: Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
1. Johnny Fotografie houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig door Johnny Fotografie aan het bruidspaar medegedeeld.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor eventuele schade van de trouwkleding die ontstaan is door de gekozen fotolocatie.